POLÍTICA DE PRIVACITAT

Dades del titular del domini

La titularitat del domini www.mutuaalpirineu.com és propietat de MÚTUA DE L’ALT PIRINEU, MPS amb domicili social al C/Sant Agustí, 25 – 25700 La Seu d’Urgell i CIF núm. V 250190266, i inscrita en el Registre Mercantil de Lleida, Tomo 35, Foli 165 i Full número L-588.

MÚTUA DE L’ALT PIRINEU, MPS ha publicat aquest lloc Web per facilitar als potencials visitants l’accés a la informació referent als serveis que posa a la seva disposició i que es troben detallats en els seus continguts. La informació exposada en aquest lloc Web es deixa a la lliure disposició dels usuaris que accedeixin al lloc Web de forma particular i individual, sense cap cost. Queda expressament prohibida la comercialització del dret d’accés.

Exactitud de la informació.

MÚTUA DE L’ALT PIRINEU, MPS posa el màxim esforç en l’exactitud i actualització de la informació publicada en el seu lloc Web. No obstant això, no es responsabilitza de les conseqüències de la lectura de la mateixa. Tanmateix, MÚTUA DE L’ALT PIRINEU, MPS no es responsabilitza de cap mal o perjudici sofert per l’usuari que se’n pogués derivar de l’accés a aquest lloc Web o de l’ús dels continguts del mateix.

Enllaços, “links” a pàgines de tercers.

www.mutuaalpirineu.com pot incloure dins els seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o gestionats per tercers amb l’objecte de facilitar l’accés a la informació disponible a través d’Internet. MÚTUA DE L’ALT PIRINEU, MPS no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora del mateix. Dits enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o relació alguna entre MÚTUA DE L’ALT PIRINEU, MPS i les persones o entitats autores i/o gestores de dits continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Garanties i Responsabilitats

MÚTUA DE L’ALT PIRINEU, MPS no garanteix el funcionament permanent del lloc Web ni la inexistència d’errors de Software, errades en les comunicacions i altres problemes de Hardware, no responent en cap cas de les conseqüències que poguessin derivar-se dels mateixos pels usuaris. No obstant, MÚTUA DE L’ALT PIRINEU, MPS intentarà facilitar en la mesura de les seves possibilitats ajut tècnic a l’usuari, per la qual cosa qualsevol petició d’informació o resolució d’incidències, en relació amb la Web i el seu funcionament, serà atesa per MÚTUA DE L’ALT PIRINEU, MPS en la següent adreça: C/Sant Agustí, 25 – 25700 La Seu d’Urgell.

Política de Cookies

En compliment de l’article 21 de la Ley 34/2002 de 11 de juliol de serveis de societat de la informació i comerç electrònic (LSSI), els informem que aquest lloc Web pot utilitzar Cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina).

Les Cookies que utilitza aquest lloc Web són Cookies tècniques: s’utilitzen per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles pel correcte funcionament i visualització del lloc Web. Són de caràcter temporal i tenen com única finalitat fer més eficaç la transmissió per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que resulten estrictament necessàries, per la prestació d’un servei expressament sol·licitat per l’usuari, i desapareixen al finalitzar la sessió. En cap cas, aquest tipus de cookies s’utilitzen per recollir informació de caràcter personal.

Drets de Propietat Intel·lectual

Aquest lloc Web està regulat per les lleis espanyoles i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel·lectual. Tots els elements (marques, dissenys, texts, enllaços, logos, imatges, vídeos, elements sonors, software, bases de dades, còdecs …) continguts en la pàgina de MÚTUA DE L’ALT PIRINEU, MPS estan protegits pel dret nacional i internacional de propietat intel·lectual. Aquests elements són propietat exclusiva de MÚTUA DE L’ALT PIRINEU, MPS.

Qualsevol reproducció, transmissió, adaptació, traducció, modificació, comunicació al públic, o qualsevol altra explotació de tot o part del contingut d’aquest lloc Web, efectuada de qualsevol forma o per qualsevol medi, electrònic, mecànic o altri, estan estrictament prohibits tret que hi hagi autorització prèvia per escrit de MÚTUA DE L’ALT PIRINEU, MPS. Qualsevol infracció d’aquests drets pot donar lloc a procediments extrajudicials o judicials civils o penals que corresponguin.

MÚTUA DE L’ALT PIRINEU, MPS no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb aquesta Web, els serveis o els continguts de la mateixa.

La legitimitat dels drets de propietat intel·lectual o industrial corresponents als continguts aportats pels Usuaris és de l’exclusiva responsabilitat del mateix.

Llei i Jurisdicció aplicable

Les presents condicions es regeixen per la llei espanyola. Qualsevol dubte que pugui sorgir en el compliment i interpretació de les mateixes, es sotmetrà als Jutjats i Tribunals de la ciutat de La Seu d’Urgell.