La nostra Entitat pretén ser una Mútua de Previsió Social moderna i eficaç, fonamentada en una idea de progrés en el sentit d’ajudar-se, per a oferir i proporcionar cobertura sanitària complementària, com a valor afegit i diferenciador del que la Sanitat Pública pot oferir.

La Mútua Comarcal, com a Entitat defensora de l’esperit propi del Mutualisme, objecte sota el qual va ésser constituïda l’any 1960 i com a tal, sense afany de lucre, representa la millor opció sanitària en funció de la relació Qualitat-Preu, oferint als seus associats el servei més adient i la millor assistència sanitària possible.

Sala Visita