Cronologia

1960.- Naixement de l’entitat, segons consta en l’Acta Fundacional. Des de llavors fins a la data actual hi ha hagut 5 canvis en la Presidència de la Junta Directiva, fins arribar a l’actual composició de la mateixa. Des dels seus inicis, hi ha hagut una ferma voluntat de representació dels diferents estaments socials, representats pel Bisbe d’Urgell, diferents Germans Majors de la Germandat de Sant Sebastià, el Batlle de La Seu d’Urgell, Batlles de d’altres poblacions (com ara Organyà, etc.), apart de la gent del poble i rodalies, que en el decurs dels anys han anat formant part de la Junta Directiva. És en aquest any quan naix la nostra entitat sota la denominació: “Mútua de Caridad y Bienhechores del Santo Hospital”.

1973.- Primer Canvi dels Estatuts de l’Entitat, en Assemblea Extraordinària, per tal d’adaptar-los a la situació actual.

1987.- Canvi de nom de l’Entitat, també en Assemblea Extraordinària, passant a anomenar-se: “Mútua Comarcal de La Seu d’Urgell, de Previsió Social”.

2006.- Actualització dels Estatuts i Reglaments i creació del Servei d’Atenció al Client.

2010.- Implantació de Copagament.

2012.- Canvi de Reglaments d’Assistència Sanitaria de l’Entitat.

2014.- Modificació dels Reglaments en l’article 7. 1

2018.- Modificació dels Reglaments en l’article 9

2018.- Modificació dels Estatuts, modificació que inclou el canvi a la nova denominació: MUTUA DE L’ALT PIRINEU, MPS