Sistema intern d’Informació (SII) de compliment legal

Mútua de l’Alt Pirineu MPS disposa d’un Sistema Intern d’Informació (SII) on es gestionen les informacions sobre infraccions, irregularitats o incompliments de la legalitat, en especial de tipus penal, infraccions comptables, del sistema de prevenció del blanqueig de capitals, de protecció de dades personals, o de vulneració del Codi de Conducta Intern, entre d’altres.

L’objectiu essencial és prevenir els delictes dins l’entitat i vetllar pel compliment de la normativa.

Aquest SII recull i tracta les informacions que es comuniquin sobre les preocupacions o els fets sobre conductes irregulars o contràries a la normativa vigent i/o als principis i valors de l’entitat, sempre que siguin comunicats de bona fe, no sent acceptables les informacions falses o deliberadament tergiversades.

El SII és confidencial, pel que els comunicants es poden identificar, per bé que -si ho prefereixen- poden sol·licitar ser tractats anònimament o -fins i tot- poden enviar la comunicació de manera anònima.

Les comunicacions al SII es poden enviar al següent formulari en línia: https://centinela.lefebvre.es/public/concept/1932956?access=pW48vHNNSoENvrriz%2bc%2bRJ72Bfl5qsqIQV%2bj5j7LY4U%3d

O bé utilitzant el codi QR: