Des d’aquestes línies, aprofitem per recordar a tots els nostres associats que:

 1. La Mútua ha d’autoritzar les visites, les proves de diagnòstic, els tractaments (quirúrgics, ambulatoris, de rehabilitació, etc …).
  • Visites. S’autoritzen mitjançant Taló (que es facilita des de l’oficina de l’entitat).
  • Proves de diagnòstic. Aquestes són autoritzades a través de Taló, o bé amb el segell de l’entitat. En qualsevol cas, s’ha de presentar a la Mútua el full de petició de la/les prova/es omplert pel metge.
  • Tractaments. Aquests s’autoritzen mitjançant Taló, i sempre s’ha de presentar la petició per escrit del facultatiu.
 2. De vegades no és possible de passar per les oficines abans de la data de la visita-prova-tractament. A la Mútua en som conscients, per lo qual es dona un termini de 7 dies hàbils (a comptar a partir de la data del procediment), per tal de poder-ho recollir.
 3. L’autorització es pot aconseguir:
  • Per Telèfon. De Dilluns a Dijous, de 8 hores matí a 19 hores, i Divendres de 8 hores matí a 15 hores, trucant al 973 36 02 90
  • Per Fax. Els set dies de la setmana, les 24 hores del dia, al núm. 973 36 01 25.
  • Per Correu. Adreçada a MÚTUA DE L’ALT PIRINEU, MPS, al carrer Sant Agustí, 25, 25700 La Seu d’Urgell.
  • Per Correu electrònic. A l’adreça laseu@mutuaaltpirineu.com.
  • A través de la Pàgina Web. www.mutuaaltpirineu.com
 4. La recollida de les autoritzacions es pot fer:
  • En persona. A les nostres oficines. Hi ha associats que fan passar algú a recollir-les en nom d’ells; en aquest cas ens han d’indicar el nom de l’associat i el servei demanat per tal de localitzar l’autorització.
  • Per Correu. Si hi ha prou marge de temps, enviem els originals de les autoritzacions a l’adreça que prèviament ens han facilitat.
  • Per Fax. Quan no hi ha temps material per recollir-les, les remetem al mateix centre de destinació, o bé al núm. de Fax que ens indica l’associat.
  • Per e-mail. Depenent de la disponibilitat de les linies d’Internet.

Sobretot, es important que l’associat sigui conscient que, si no inclou l’autorització de la Mútua en el servei que demana, aquesta difícilment es farà càrrec de l’import del servei.