Aquestes són les tarifes vigents per l’ingrés a la MÚTUA DE L’ALT PIRINEU, MPS a Prima Fixa:

Quota d’ingrés:
Edat Preu
de 0 a 24 anys quota d’ingrés gratuïta
de 25 a 54 anys 30 euros
de 55 a 64 anys 200 euros
Quota mensual
35 euros al mes independentment de l’edat