D’acord amb allò que queda establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, l’informem que les dades personals que ens pugui proporcionar, s’afegiran a un fitxer el titular del qual és MÚTUA COMARCAL DE LA SEU D’URGELL DE PREVISIÓ SOCIAL, M.P.S. A PRIMA FIXA, mantenint-se en tot cas la confidencialitat de la informació facilitada.

MÚTUA COMARCAL DE LA SEU D’URGELL DE PREVISIÓ SOCIAL, M.P.S. A PRIMA FIXA pressuposa que les dades introduïdes per Vostè són correctes, exactes i veritables, en cas contrari Vostè serà el responsable de la inexactitud de les mateixes.

La finalitat de la recollida d’aquestes dades es poder disposar de la informació necessària per tramitar la seva consulta/reserva a través de la nostra plataforma web i així poder donar-li la resposta adient/donar-li tràmit a la seva reserva.

Així mateix, les dades facilitades es poden emprar per poder proporcionar-li informació referent als productes i serveis que puguin ser del seu interès per correu electrònic o postal per part de MÚTUA COMARCAL DE LA SEU D’URGELL DE PREVISIÓ SOCIAL, M.P.S. A PRIMA FIXA.

Vostè disposa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la normativa vigent de protecció de dades, mitjançant escrit adreçat a MÚTUA COMARCAL DE LA SEU D’URGELL DE PREVISIÓ SOCIAL, M.P.S. A PRIMA FIXA amb direcció en el C/SANT AGUSTÍ, 25 – 25700 LA SEU D’URGELL, o mitjançant correu electrònic adreçat a laseu@www.mutuaaltpirineu.com adjuntant en ambdós casos còpia del seu D.N.I.