CAPÍTOL 3. CENTRES QUIRÚRGICS (INTERVENCIONS)

Address: Torras i Pujalt, 11-29
08022
telèfon:
93 510 00 03
Població:
Barcelona
Address: Alcalde Rovira Roure, 44
25198
telèfon:
973 72 72 22
Població:
Lleida
Address: Av. Tortosa, 4
25005
telèfon:
973 26 63 00 / 902 29 82 99
Població:
Lleida