Estudi Comparatiu anual de les Mutualitats de previsió Social catalanes, elaborat per la Federació de Mutualitats de Catalunya.
DADES_COMPARATIVES_ANUALS 2012-2015_(GENER 2016)10031807-1