La Mútua Comarcal, respectant la llibertat intel.lectual, no altera els criteris emesos pels autors dels articles signats, sense que tampoc es solidaritzi necessàriament amb ells. Igualment, no acceptarà responsabilitats per les pèrdues que pugi ocasionar a cualsevol persona natural o jurídica que actuï o deixi d'actuar com a resultat de les informacions contingudes en la web.