277.PORTAL.indd
En coincidència amb la celebració de la Fira de Sant Ermengol, la Mútua Comarcal de la Seu d’Urgell ha fet una donació de 3.200 euros a la Residència de Gent Gran de la Fundació Sant Hospital. La xifra del xec regal coincideix amb el cost de cinc butaques geriàtriques, per a ús de les persones d’aquesta residència.
La Mútua Comarcal de la Seu d’Urgell reuneix tots els requisits de solvència, cada vegada més exigents, de la Unió Europea. La quota mensual és de 31 euros per persona i mes, sense discriminació per trams d’edat, el que dóna dret als seus mutualistes a una àmplia cobertura assistencial. La implantació d’un petit copagament i la bona gestió directiva han estat l’origen per mantenir uns resultats amb benefi cis.
Des de la Mútua Comarcal de la Seu d’Urgell es considera que “una part d’aquests benefi cis han de revertir en la societat” i que “la donació d’aquestes butaques geriàtriques facilitaran la mobilitat de les persones més dependents”.
A la foto, l’acte del lliurament del xec amb la presència del president i sots president de la Mútua, Josep Colom i Josep Ramon Tarrés; el director gerent del Sant Hospital, Joan Altimiras; i el president de la Fundació Sant Hospital, Albert Batalla.